top of page

OM AEA

ABOUT AEA

AEA formålsparagraf

Addictive Eaters Anonymous (Anonyme Addictive Spisere) er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler deres erfaring, styrke og håb, med hinanden for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af addictive spisning.

 

Det eneste, der kræves for at blive medlem af AEA er et ønske om at holde op med addictiv spisning.

 

Der betales intet kontingent. AEA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

 

AEA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik. AEA tager ikke stilling til stridsspørgsmål, og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag. 

 

Vores hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre addictive spisere, til at opnå ædruelighed.

De AEA formålserklæring fra de Anonyme Alkoholiker er blevet genoptrykt og tilpasset med tilladelse fra Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (“AAWS”). Tilladelse til at genoptrykke og tilpasse de formålserklæring betyder ikke, at de Anonyme Alkoholikere er tilknyttet dette program.

bottom of page