top of page

OM AEA

Hvad er Addictive Eater Anonymous?

Addictive Eaters Anonymous (AEA) er et fællesskab mellem mænd og kvinder, der deler deres erfaring, styrke og håb med hinanden, så de kan løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre med at komme sig fra addictive spisning.

AEA har medlemmer, der har lidt af anoreksi, bulimi og overspisning. Mange har været undervægtige eller overvægtige; andre havde normal vægt, men led alligevel af besættelse af mad.  Medlemmerne kan have brugt træning og andre stemningsændrende substanser til at prøve at kontrollere deres vægt. Før medlemmerne kom til AEA, oplevede de at de var magtesløse over for mad og ude af stand til at stoppe deres besættelse af mad.

AEA er ikke en slanke eller vægttabs organisation. AEA-medlemmer følger et 12 trin program der er baseret på Anonyme Alkoholikere. Gennem arbejde med trinene finder medlemmerne en højere magt og frihed fra besættelse af mad. Medlemmerne deler deres erfaringer med nykommeren om, hvordan de har fundet ædruelighed. Ædruelighed i AEA er frihed fra addictive spisning og alle stemningsændrende substanser.

Addictive spisning og at spise addictivt er udtryk der bruges i Addictive Eaters Anonymous til at beskrive den tvangsmæssig eller kompulsive adfærd med mad, herunder, men ikke begrænset til overspisning, binge spisning, underspisning, sult, udrensning, tvangsmæssig træning, brug af stoffer til at kontrollere vægten, tvangsmæssige tanker om mad og besættelse af kropsbillede eller vægtkontrol.

AEA er ikke tilknyttet nogen organisation. AEA-møder er åbne for alle. Der er ikke noget gebyr for deltagelse.

Enhver, der ønsker at stoppe med at addictive spisning kan blive medlem af AEA. Alle er velkomne i AEA, inklusive familie eller venner til alle, der lider af anoreksi, bulimi, fedme eller andre former af addictive spisning. AEA byder også sundhedspersonale velkommen og medlemmer af andre 12 trin programmerne.

AEA-medlemmer, også kaldet sponsorer, er der til at guide nykommeren gennem de 12 trin. Et AEA-medlems primære formål er at forblive ædru og hjælpe andre addictive spisere med at opnå ædruelighed.

AEA was established in Christchurch, New Zealand by a group of men and women, who have been recovering from addictive eating for many years through the Twelve Step recovery programme.  There are now members in recovery, as well as AEA meetings, throughout the world.

We have found a solution in the Twelve Steps and Twelve Traditions, as developed in Alcoholics Anonymous. We focus on the Big Book of Alcoholics Anonymous as our basic text, and the message of sobriety it carries.

bottom of page