top of page

NYT TIL AEA

Hvordan Addictive Eaters Anonymous virker

Medlemmer af Addictive Eaters Anonymous opnår ædruelighed, når de deler deres erfaring, styrke og håb med hinanden og lever 12 trin programmet til helbredelse, som en livsstil.

Ved regelmæssigt at deltage i AEA møder, få en sponsor, arbejde med trinene, holde kontakt med andre ædru medlemmer, og dele budskabet om helbredelse til andre addictive spisere der stadig lider, er medlemmerne befriet fra addictiv spisning og deres besættelse af mad. Nykommeren har nogle gange svært ved at forstå, hvordan AEA virker. Der er ingen regler og tilsyneladende ingen leder. Ingen lader til, at fortælle andre, hvad de skal gøre. Helt enkelt deler AEA medlemmer, hvad der har virket for dem. De er guidet af de 12 traditioner i Addictive Eaters Anonymous.

Medlemmer ved fra egen erfaring, at ønsket om forandring ikke kan tvinges frem af andre, det må komme indefra.  Hjertet af AEA programmet er det spirituelle begreb om overgivelse. Når en nykommer er klar og beder et andet medlem om hjælp, bliver følgende forslag generelt givet til dem:

Møder

Regelmæssig deltagelse på AEA møder, hjælper medlemmer til at føle sig som en del af fællesskabet. På møderne deler medlemmerne om,  hvordan AEA har virket for dem og den forskel, det gør i deres liv. Møderne giver nykommeren mulighed for, at lære andre AEA medlemmer at kende. Og for at se, at der er en løsning på deres afhængighed af mad. AEA medlemmer har erfaret, at en hjælp og et supplement til AEA møder, at deltage i åbne AA møder.

Sponsorskab

En sponsor er et ædru medlem af AEA. En sponsor deler sin erfaring, styrke og håb med en sponsee, så de kan opnå et ædru liv. Nykommeren opfordres til, at spørge én hvis  hvis helbredelse de er tiltrukket af. En AEA sponsor deler med sponseen, hvordan de har fundet frihed fra mad og andre substanser. Sponsoren vil også tilskynde sponseen til at lave servicearbejde i fællesskabet, og til at give budskabet om helbredelse videre til andre addictive spisere.

De 12 Trin

En sponsor guider nykommeren gennem 12 trin programmet til helbredelse. Programmet gør det muligt for medlemmerne at finde en magt større end dem selv,og leve et aktivt, sundt og produktivt liv. Formålet med at arbejde med trinene er at få en spirituel opvågning, frihed fra addictive spisning og besættelse af mad.

Regelmæssig kontakt med andre ædru medlemmer

Nykommeren tænker ofte, at de ikke kan ringe til andre, at de bør lade være og at det vil forstyrrer.  Det er langt fra sandheden.  Et AEA medlem ved, at den eneste måde de kan holde sig ædru er ved at dele budskabet om ædruelighed med andre.  Ved at lytte til ædru medlemmer, der  deler om hvordan de har overvundet deres problem, ved at leve efter programmet som en livsstil, lærer nykommeren at de kan gøre det samme.

bottom of page