top of page

NYT TIL AEA

Sponsorship in Addictive Eaters Anonymous

Addictive Eaters Anonymous (AEA) har fundet ud af, at de ikke kunne blive eller forblive ædru på egen hånd. De har, uvægerligt,  haft brug for et andet ædru medlems hjælp til at få det bedre. Det er her godt sponsorskab er uvurderligt. Sponsorer er ikke professionelle rådgivere. De er helt enkelt et andet <ædru medlem af AEA, der deler sin erfaring med arbejdet med de tolv trin i Addictive Eaters Anonymous i deres liv. AEA sponsorer deler frit, hvordan de er kommet sig fra addictive spisning og hvordan de vedbliver at være ædru gennem trinarbejdet, som er AEAs fælles løsning. 

Sponsorer opfordrer nykommere til at opdage og udvikle en forbindelse med en højere magt ud fra deres egen forståelse, som vil gør det muligt for dem at blive og forblive raske AEA programmet kan virke forvirrende for en nykommer ved første blik. Det er derfor vi kraftigt opfordrer nykommeren til at søge vedvarende vejledning, Helbredelse fra sygdommen addictive spisning er en åndelig erfaring. Mens vi i mange år med afhængighed fandt ud af, at ingen menneskelig magt kunne fjerne vores besættelse, havde vi brug for et andet medlems hjælp for at blive raske.

Princippet om sponsorskab i AEA, er baseret på erfaringen fra de to grundlæggere i de  Anonyme Alkoholikere, de fandt ud af at de havde brug for hinanden for at forblive ædrue og for at videregive budskabet om helbredelse. Konceptet fra pionererne i Anonyme Alkoholikere fra 1935, er det samme som virker i Addictive Eaters Anonymous i dag. Sponsorskab er en hjælp for både sponsoren og sponseen.

Nogle mennesker kommer til AEA og tror at mad er deres eneste problem, bare for at opdage at deres liv er uhåndterligt på mange andre områder. Mange af os har fundet ud af, at det ikke virkede da vi prøvede at tage trinene alene, Det er derfor en god sponsor er uundværlig.

Erfarne AEA sponsorer siger, at de sponsorer individuelt. Fremfor en enkelt tilgang anerkender de vigtigheden af fleksibilitet i arbejdet med nykommeren. Der er ingen ”regler” for sponsorskab, dog tilbyder AEA nogle afprøvede forslag. Efter år med addictive spisning og selvcentreret adfærd, opdager mange af os at vores tanker har behov for en overhaling. Vi blev nødt til at give slip på gamle ideer, nogle gange ubehagelige sandheder, som vores sponsorer måtte udpege. Som tiden går, kommer sponseen til at forstå, at sponsoren hele tiden vil sponseens det bedste. En følelse af tillid udvikles, tillid der medfører at sponsoren kan sige ting til sponseen andre ikke kan.

At dele fortroligt en til en med en sponsor på et grundlag af gensidig tillid, gør livet meget nemmere i dagligdagen.

Mange af os, i vore tidligere AEA dage, havde daglig kontakt med vores sponsor, fordi vi havde behov for en tæt vejledning og retning. Vi er dog altid opmærksomme på, at vores afhængighed må hvile på en magt større end os, og ikke et andet menneske. En sponsor videregiver hans eller hendes erfaring og viden om at komme sig af sygdommen afhængighed, ifølge udlægningen af vores program I Anonyme Alkoholikeres Store Bog.

En sponsor er aktivt involveret i AEA service og anbefaler også sponseen til at yde service.

Vores servicearbejde sikrer at AEA fællesskabet stadig vil være her for den næste addictive spiser der søger hjælp. At hjælpe andre har vist sig at være hjørnestenen i vores fortsatte ædruelighed. Til tider, kan  nykommeren måske føle at sponsorens forslag er ubehagelige. Der er ingen ”skal” i AEA programmet.  Men det at søge vejledning og retning fra en sponsor er en afgørende del af processen af overgivelse.  Det er essentielt for vores ædruelighed at være åben, ærlig og villig.

Så hvordan får en nykommer en sponsor? Ved at deltage regelmæssigt på møder og lytte efter en som de kan forholde sig til og så opsøge personen, som har hvad de vil have; god, solid, glad ædruelig. Det er op til sponseen at søge en sponsor- ikke den anden vej rundt.

Hvor mange sponsorer har en nykommer? Det er bedst at have en, da det reducerer risikoen for forvirring og tillader at tillid og fortrolighed kan udvikles. AEA opfordrer medlemmer til at søge en sponsor så hurtigt som muligt. En møde- sekretær kan hjælpe til med at aftale en midlertidig sponsor, indtil nykommeren føler sig i stand til at vælge sin egen.

Nykommeren skal ikke bekymre sig om de forstyrrer, når de spørger om hjælp. AEA medlemmerne har fundet deres egen ædruelighed bliver forstærket, når de forsøger at videregive budskabet om helbredelse. AEA´s erfaring er, at helbredelse er en gave, og for at beholde den, må den gives væk. Det er et privilegium for en der har erfaring med frihed fra addictive spisning at dele deres erfaring. En sponsors største glæde er at se en komme til AEA og få det godt.

Når en sponsi har opnået ædruelighed, har han eller hun et budskab at dele, og er klar til at sponsere andre. Mange af os har opdaget, at når vi starter som sponsorer, har vi brug for mere hjælp fra vores egen sponsor end nogensinde før.

I AEA vokser vi aldrig fra behovet for en sponsor, ligegyldigt hvor længe vi har været ædru. Vedvarende sponsorskab beriger vores ædruelighed. Intet overgår det, at se en desperat nykommer finde en løsning, og derefter dele gaven af ædruelighed med endnu en anden addictive spiser.

bottom of page