top of page

OM AEA

ABOUT AEA

De tolv traditioner hos Addictive Eaters Anonymous (Anonyme Addictive Spisere)

1.  Vor fælles velfærd bør komme først, personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AEA.

 

2.  Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet — en kærlig Gud, sådan som Han måtte udtrykke sig i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke.

 

3.  Den eneste betingelse for at blive medlem af AEA er et ønske om at holde op med addictive spisning.

 

4.  Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager der angår andre grupper eller  AEA som helhed.

 

5.  Hver gruppe har kun et hovedformål — at bringe budskabet videre til den addictive spiser, som stadig lider.

 

6.  En AEA-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller låne AEA navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål.

 

7.  Enhver AEA gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.

 

8.  Addictive Eaters Anonymous bør altid forblive ikke-professionelle, men vore servicekontorer kan ansætte kvalificeret personale.

 

9. AEA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.

 

10.  Addictive Eaters Anonymous tager ikke stilling til spørgsmål uden for Fællesskabet; AEA navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter.

 

11.  Vor udbredelse af kendskabet til AEA er i højere grad baseret på tiltrækning end hvervning og reklame; når det gælder presse, radio, film og andre offentlige kommunikationsmedier, bør personlig anonymitet altid bevares.

 

12.  Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at principper går forud for personer. 

De tolv traditioner fra de Anonyme Alkoholikere er blevet genoptrykt og tilpasset med tilladelse fra Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (“AAWS”). Tilladelse til at genoptrykke og tilpasse de tolv trin betyder ikke, at Anonyme Alkoholikere er tilknyttet dette program.

bottom of page